Τεχνητή Νοημοσύνη
στην ΕΕΚ

Επενδύουμε στις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτών, παρέχοντας εργαλεία για την υποστήριξη της διαδικτυακής διδασκαλίας και σε τεχνολογίες..

είσαι

Εκπαιδευτής? Οργανισμός ΕΕΚ? Οργανισμός Ψηφιακής ΕΕΚ? Σπουδαστής ΕΕΚ? Μεταλλομηχανολογική εταιρεία? Τεχνική Εταιρεία? Εκπαιδευτικός πάροχος ΕΕΚ? Βοηθός Εκπαιδευτή?

e-VET SAT

Εργαλείο αυτοαξιολόγησης e-VET (e-VET SAT)
για Ψηφιακή επάρκεια

e-VET4AI TM

Το εκπαιδευτικό μοντέλο
e-VET4AI

e-VET platform

Πλατφόρμα και εφαρμογή
e-VETrainers

0
Εταίροι
0
Χώρες
e-VET4AI - element