Τεχνητή Νοημοσύνη
στην ΕΕΚ

Επενδύουμε στις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτών, παρέχοντας εργαλεία για την υποστήριξη της διαδικτυακής διδασκαλίας και σε τεχνολογίες..

είσαι

Εκπαιδευτής? Οργανισμός ΕΕΚ? Οργανισμός Ψηφιακής ΕΕΚ? Σπουδαστής ΕΕΚ? Μεταλλομηχανολογική εταιρεία? Τεχνική Εταιρεία? Εκπαιδευτικός πάροχος ΕΕΚ? Βοηθός Εκπαιδευτή?

Στη μετά τον Covid εποχή, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη διδασκαλία και να προωθηθεί η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.
Καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας επηρέασαν και το σύστημα ΕΕΚ, η συνολική εικόνα σε ολόκληρη την Ευρώπη προκύπτει από τον μεγάλο κατακερματισμό και την έλλειψη ομοιογένειας, μαζί με τη σχετική δυσκολία συστηματοποίησης και κλιμάκωσης των διαφορετικών εμπειριών.
Εξ ου και η ανάγκη για συστηματοποίηση των καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η ανάγκη  για την ανάπτυξη ενός μοντέλου μάθησης που ξεκινά από την αυτοαξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων έως τον εξατομικευμένο σχεδιασμό του μαθησιακού περιεχομένου.

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να επενδύσουμε στις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτών, στην παροχή εργαλείων για την υποστήριξη της διαδικτυακής διδασκαλίας και στις τεχνολογίες.
Υπό το πρίσμα αυτό έρχεται το έργο «e-VET for Artificial Intelligence» (e-VET4AI) που επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο μηχανολογικό τμήμα (Βιομηχανία 4.0).

Το έργο στοχεύει να υποστηρίξει εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται σε μαθήματα μηχανικής κατάρτισης, στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών δεξιοτήτων και ενδυνάμωση στη χρήση νέων μεθοδολογιών διδασκαλίας, που θα ενσωματωθούν σε πιο παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.

 • Αυξήση στις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτών, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο DigCompEdu
 • Εφαρμογή μεθοδολογιών μικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς συνεργασίας
 • Προσδιορισμός και δοκιμή ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ιδιαίτερα σε θέματα που σχετίζονται με την Βιομηχανία 4.0
 • Αύξηση της ψηφιακής ετοιμότητας των ιδρυμάτων ΕΕΚ για διδασκαλία στην τάξη, ειδικά σε βιομηχανικά και τεχνικά προγράμματα ΕΕΚ
 • Εκπαιδευτές (από τα ιδρύματα των εταίρων και από την Ευρώπη)
 • Φορείς ΕΕΚ
 • Οργανισμός Ψηφιακής ΕΕΚ
 • Εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ (φοιτητές και εργαζόμενοι)
 • Μεταλλομηχανολογικές εταιρείες
 • Εκπαιδευτικοί πάροχοι ΕΕΚ
 • Βοηθοί καθηγητών/Εκπαιδευτών
 • Εταιρεία Μηχανικών/ Τεχνική Εταιρεία
 • Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (Ενήλικες, άτομα με ειδικές ανάγκες, ενδιαφερόμενοι φορείς που παίζουν ρόλο στην εκπαίδευση σπουδαστών ΕΕΚ & ενδιαφερόμενοι που διαδραματίζουν ρόλο σε εταιρείες Μηχανικών)

e-VET SAT

Εργαλείο αυτοαξιολόγησης e-VET (e-VET SAT)
για Ψηφιακή επάρκεια

e-VET4AI TM

Το εκπαιδευτικό μοντέλο
e-VET4AI

e-VET platform

Πλατφόρμα και εφαρμογή
e-VETrainers

0
Εταίροι
0
Χώρες

η πλατφόρμα μας θα κυκλοφορήσει σε

 • 00
  ΗΜΕΡΕΣ
 • 00
  ΩΡΕΣ
 • 00
  ΛΕΠΤΑ
 • 00
  ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
e-VET4AI - element