Το έργο e-VET4AI

Η πανδημία του Covid-19 αποκάλυψε αρκετές ελλείψεις στον τομέα των μεθόδων κατάρτισης και εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ο  κατακερματισμός και η έλλειψη ομοιογένειας στην χρήση ψηφιακών εργαλείων παρατηρήθηκε   στην χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως επίσης μια γενική δυσκολία στην συστηματοποίηση των διαφορετικών διαδικτυακών εμπειριών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αυτό κατέστησε αναγκαία την ανάπτυξη νέων ψηφιακών και παιδαγωγικών μεθόδων κατάρτισης, ξεκινώντας από την αυτό-αξιολόγηση της ψηφιακής επάρκειας μέχρι τον εξατομικευμένο σχεδιασμό του μαθησιακού περιεχομένου.

Το έργο e-VET4AI στοχεύει ακριβώς, στην βελτίωση και στην ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των ανθρώπων που χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για εκπαίδευση και κατάρτιση στην καθημερινή εργασία τους, συγκεκριμένα στον μηχανολογικό τομέα, όπως:

 • εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ),
 • οργανισμοί ενεργοί στον τομέα της ΕΕΚ,
 • μαθητές και εργαζόμενοι
 • εταιρείες μηχανικών

Συγκεκριμένα οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν την:

 • βελτιστοποίηση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτών στα πλαίσια του DigCompEdu,
 • υλοποίηση μεικτής και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής μεθόδου,
 • αναγνώριση των ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν Αρχική ΕΕΚ (IVET),
 • βελτίωση της ψηφιακής ετοιμότητας των οργανισμών Αρχικής ΕΕΚ (IVET) μετριάζοντας τις επιπτώσεις του Covid-19 στις μεθόδους διδασκαλίας.

Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβρη του 2023. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Γερμανικό Εθνικό Οργανισμό Erasmus+ NA-BIBB, με κονδύλια της Ε.Ε. Η ITKAM συντονίζει το έργο και συνεργάζεται με εταίρους από 5 Ευρωπαϊκές χώρες: ECOLE (Ιταλία), Hetel (Ισπανία), Confindustria Veneto SIAV (Ιταλία), CBE (Βέλγιο), p-consulting.gr (Ελλάδα) και Qualifizierungszentrum Region Riesa (Γερμανία).

Στις 20 Ιανουαρίου διεξήχθη το online Kick-off meeting. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και φυσικά να συζητήσουν για το έργο, την υλοποίησή και τα αποτελέσματά του. Συγκεκριμένα, η σύμπραξη θα εργαστεί για την δημιουργία τριών παραδοτέων:

 • e-VET SAT (Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης) δηλ., ένα εργαλείο που στοχεύει στην αξιολόγηση του επιπέδου Ψηφιακής Επάρκειας των εκπαιδευτών και σκιαγραφεί τη σταδιακή απόκτηση δεξιοτήτων και πρακτικών ικανών να τις προωθήσουν στην κλίμακα αναφοράς.
 • e-VETrainers Πλατφόρμα και Εφαρμογή, με στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών σχετικά με τη δημιουργία διεπιστημονικών ψηφιακών μαθημάτων.
 • e-VET4AI TM (εκπαιδευτικό μοντέλο), δηλ. μια έτοιμη για χρήση διαδικτυακή εργαλειοθήκη εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς που θα παρέχει μεθόδους αξιολόγησης και πιστοποίησης.