Εταίροι

Ας δούμε περισσότερα για την ομάδα μας

ITKAM

ITKAM - Italienische Handelskammer für Deutschland- ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Το Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο για τη Γερμανία (ITKAM), που ιδρύθηκε το 1911 σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία ως μη κερδοσκοπική ένωση επιχειρηματιών και επαγγελματιών, αναγνωρίζεται από την ιταλική κυβέρνηση βάσει του νόμου της 1.7.1970, n. 518.

Η ITKAM είναι μια διμερής ένωση που δραστηριοποιείται στην ιταλική και τη γερμανική αγορά για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών και στις δύο χώρες.

Η ITKAM είναι βρισκεται στη Γερμανία με τρία επιχειρησιακά γραφεία (Φρανκφούρτη, Βερολίνο, Λειψία), πολλά γραφεία αντιπροσωπείας στην Ιταλία και ένα γραφείο στη Βιέννη (ITKAM Austrian Desk).

SIAV

Confindustria Veneto SIAV Srl - ΙΤΑΛΙΑ

Η SIAV είναι η εταιρεία παροχής υπηρεσιών της Confindustria Veneto, της κορυφαίας εμπορικής ένωσης στο Βένετο, που εκπροσωπεί την κ.α. 12.000 εταιρείες κυρίως ΜΜΕ μεταποιητικού κλάδου.

Μέσω της Μονάδας «Factory of Knowledge», η SIAV έχει αναπτύξει τις δικές της τροχιές μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας τα τελευταία 15 χρόνια μέσω περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, αρχικά με αναφορά σε ανοιχτά μοντέλα καινοτομίας που προχωρούν με έμφαση στις τεχνολογίες 4.0, την κυκλική οικονομία, στην τεχνητή νοημοσύνη και τη μετάβαση στο νέο παράδειγμα ανθρωποκεντρικής και περιβαλλοντικά υπεύθυνης Bιομηχανίας 5.0.

HETEL

Asociacion De Centros De Formacion Tecnico Profesional De Inciativa Social De Euskadi Hetel Heziketa Teknikoko Elkartea De Durango (Bizkaia) - ΙΣΠΑΝΙΑ

Το HETEL είναι ένας σύλλογος 30 σχολείων ΕΕΚ, που βρίσκεται στη Χώρα των Βάσκων.

Από το 1987 εργαζόμαστε με ενθουσιασμό, συνεργασία, ακεραιότητα και αλληλεγγύη με στόχο να βελτιώσουμε, να δώσουμε κύρος και να οδηγήσουμε την ΕΕΚ από μια προσέγγιση κοινωνικής δέσμευσης, για να ευνοήσουμε το δίκτυο των σχολείων της, τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο σύστημα ΕΕΚ, εταιρείες και της κοινωνίας γενικότερα, από τοπική προοπτική αλλά με διεθνή εστίαση.

Ήμασταν ο πρώτος οργανισμός από τον τομέα της ΕΕΚ που αναγνωρίστηκε με Silver A Award για το προηγμένο σύστημα διαχείρισης (2015).

Το HETEL είναι δομημένο σε ομάδες εργασίας που επί του παρόντος εργάζονται για την αντιμετώπιση διαφορετικών προκλήσεων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης: μάθηση με βάση την εργασία, καθοδήγηση σταδιοδρομίας, διεθνοποίηση ή βιώσιμη ανάπτυξη είναι μόνο μερικές από αυτές.

ECOLE

Ecole - Enti Confindustriali Lombardi Per L'education - Societa' Consortile A R.L. - ΙΤΑΛΙΑ

Η ECOLE - Enti COnfindustriali Lombardi per l'Education είναι μια εταιρεία προσαρμοσμένη στην επαγγελματική κατάρτιση και τις υπηρεσίες απασχόλησης που ιδρύθηκε από επτά ενώσεις, μέρος του εθνικού συστήματος βιομηχανικών ενώσεων: Assolombarda Milano Monza e Brianza, Associazione Industriali di Cremona, Confindustria Alto Milanese, Confindustria Como, AIOP Lombardia, Confindustria Lecco e Sondrio, UCIMU-Sistemi ανά Produrre. Οι ενώσεις αυτές αντιπροσωπεύουν περισσότερες από 8.000 εταιρείες και 420.000 υπαλλήλους. Δραστηριοποιείται κυρίως στην περιοχή της Λομβαρδίας και φτάνει στα εθνικά σύνορα χάρη στην παρουσία της Ucimu-Sistemi per Produrre.

Η ECOLE έχει δύο κύριους στόχους: την προώθηση, οργάνωση και τον συντονισμό δραστηριοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού, επίσης μέσω δημόσιας χρηματοδότησης μπορεί να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται υπηρεσίες εργασίας, ειδικά εκείνων που είναι αφιερωμένες σε υπηρεσίες επανεκπαίδευσης και επανατοποθέτησης.

Η ECOLE είναι ένας φορέας διαπιστευμένος σε περιφερειακό επίπεδο και εκδίδει, για λογαριασμό της Περιφέρειας Λομβαρδίας, πιστοποιητικά ικανοτήτων σε σχέση με το περιφερειακό πλαίσιο επαγγελματικών προτύπων (QRSP), που εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια Λομβαρδίας το 2008.

Η ECOLE είναι ιδρυτικό μέλος του Competence Center MADE 4.0, ενός ψηφιακού και βιώσιμου εργοστασίου που υποστηρίζει τις κατασκευαστικές εταιρείες στο ταξίδι τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό προς την Βιομηχανία 4.0. Καθιστά διαθέσιμο ένα ευρύ πανόραμα γνώσεων, μεθόδων και εργαλείων για τις ψηφιακές τεχνολογίες που κυμαίνονται από το σχεδιασμό έως τη μηχανική, από τη διαχείριση παραγωγής έως την παράδοση και τη διαχείριση στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Εντός του Κέντρου Ικανοτήτων, η ECOLE διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση δραστηριοτήτων προσανατολισμού που απευθύνονται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο την ενημέρωση και την προβολή τεχνολογιών Βιομηχανίας 4.0 και την εξήγησή τους μέσω ad-hoc εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

p-consulting.gr

p-consulting.gr - Ελλάδα

Η p-consulting.gr είναι μια εταιρεία Συμβουλευτικής Πληροφορικής με επίκεντρο την Εκπαίδευση, που ιδρύθηκε το 2012 και εδρεύει στην Πάτρα (Ελλάδα). Βασικοί στόχοι της εταιρείας είναι η παροχή:

  • Ποιοτικών υπηρεσιών πληροφορικής και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρηματικούς όρους σε εταιρείες και επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
  • Υπηρεσιών κατάρτισης που καλύπτουν τις ανάγκες διαφόρων ομάδων-στόχων.
  • Υπηρεσιών πληροφορικής, με επίκεντρο την ανάπτυξη ιστού και τη δημιουργία διαδικτυακών εκπαιδευτικών πλατφορμών.
  • Διαχείριση και ανάπτυξη υπηρεσιών έργου, κυρίως προσανατολισμένες στη βελτίωση της ποιότητας των ανθρώπων, ιδιαίτερα των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει ένα καλά εδραιωμένο δίκτυο καθώς έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα πάνω από 40 Ευρωπαϊκά Έργα, με τη συνεργασία πάνω από 180 εταίρων, μεταξύ 24 χωρών της Ε.Ε. Έχει υλοποιήσει εκατοντάδες Εθνικά Έργα και έχει περισσότερους από 250 πελάτες στον τομέα της πληροφορικής και της επιχειρηματικής υποστήριξης. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το p-consulting.gr έχει πολυάριθμες συνεργασίες σε έργα ακόμη και εκτός Ευρώπης. Επιπλέον, είναι ενεργό μέλος του EfVET από το 2012.

Η p-consulting.gr συνδυάζει εκπαίδευση και υπηρεσίες πληροφορικής, εστιάζοντας στην ψηφιακή διαδραστική εκπαίδευση, μέσω της ανάπτυξης και δημιουργίας διαδικτυακών μαθημάτων εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών παιχνιδιών, εργαλείων gamification, διαδικτυακών και φορητών εφαρμογών χρησιμοποιώντας νέες και καινοτόμες τεχνολογίες, με απόλυτο σεβασμό στο WCAG2.0 (πρωτόκολλα προσβασιμότητας ).

Η εταιρεία κατέχει τέσσερα ευρωπαϊκά βραβεία βέλτιστων πρακτικών, τρία βραβεία στην Ελλάδα και ένα στη Λιθουανία. Κύριος στόχος του είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων και οργανισμών μέσω της καινοτόμου εκμετάλλευσης των υφιστάμενων εργαλείων που εγγυώνται μια γρήγορη, βιώσιμη και αποτελεσματική διαδικασία.

CBE

Cooperation Bancaire Pour l'Europe - Βέλγιο

Coopération Bancaire pour l'Europe (CBE) – Η EEIG είναι μια εταιρεία με έδρα τις Βρυξέλλες που ιδρύθηκε το 1992 από πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες που επιθυμούν να συνεργαστούν για να εκμεταλλευτούν πλήρως τις ευρωπαϊκές και διεθνείς ευκαιρίες.

Η CBE λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και της τοπικής πραγματικότητας κοντά στα συνδεδεμένα μέλη της παρέχοντας πληροφορίες, δημοσιεύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες χρήσιμες για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Ο οργανισμός μας ασχολείται εδώ και χρόνια γραπτά, υποβάλοντας αιτήσεις και διαχειρίζοντας πολυάριθμα ευρωπαϊκά έργα σχετικά με θέματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων.

Qualifizierungs-Zentrum

Qualifizierungszentrum Region Riesa GmbH - ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Από την ίδρυσή της στις 18 Οκτωβρίου 1990, η Qualifizierungszentrum Region Riesa GmbH είναι  ένας αναγνωρισμένος εταίρος της περιφερειακής οικονομίας και δραστηριοποιείται σε μέτρα που αφορούν:

  • Επαγγελματικό προσανατολισμό και επαγγελματική προετοιμασία.
  • Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.
  • Προώθηση μειονεκτούντων ατόμων.

Η QZ Riesa παρέχει κάθε χρόνο σε περίπου 400 φοιτητές διαδρομές επαγγελματικής κατάρτισης (στα γερμανικά: Duale Ausbildung) καθώς και προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων για εργαζομένους σε εταιρίες μεταλλουργίας και ηλεκτρισμού. Επιπλέον, το QZRR είναι μια αξιόπιστη εγκατάσταση του Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου της περιοχής και φιλοξενεί πρακτικές εξετάσεις για τους εκπαιδευόμενους.

Με τα χρόνια, σχεδόν 18.000 νέοι επαγγελματίες βελτίωσαν τις δεξιότητές τους ή αποφοίτησαν στο QZRR. Ως πάροχος ΕΕΚ, η QZ Riesa έχει συμφωνίες συνεργασίας και συνεργάζεται με περίπου 70 τοπικές εταιρείες και σχολές ΕΕΚ.

Πρωταρχικός στόχος των εκπαιδευτικών προσφορών είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας καθώς και η αναβάθμιση των εργαζομένων για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης εξασφάλισης υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Μπορούμε να βασιστούμε σε ένα αποτελεσματικό δίκτυο όλων των σημαντικών παραγόντων στην κατάρτιση και την αγορά εργασίας της περιοχής (έχουμε ενεργές συνεργασίες με περίπου 70 εταιρείες και παρόχους ΕΕΚ). Αντίστοιχα, οι ειδικευμένοι υπάλληλοι σχεδιάζουν τα προγράμματα κατάρτισης με τρόπο προσαρμοσμένο και προσανατολισμένο στο μέλλον.

Η ολοκληρωμένη και διαφοροποιημένη διαχείριση προσωπικού διασφαλίζει ένα συνεχώς υψηλό επίπεδο προσόντων των εργαζομένων και των δασκάλων μας. Η  QZ Riesa είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το AZAV (Διάταγμα Διαπίστευσης και Έγκρισης – Προώθηση Απασχόλησης) και είναι αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών πρόνοιας για νέους. Επιπλέον, το QZRR υποστηρίζει τα τοπικά σχολεία στην οργάνωση και υλοποίηση του επαγγελματικού προσανατολισμού πραγματοποιώντας τεστ, πρακτική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση. Με αυτόν τον τρόπο κάθε χρόνο, περισσότεροι από 600 μαθητές λαμβάνουν συμβουλές για τη μελλοντική τους επαγγελματική ζωή στο QZRR.