Το έργο e-VET4AI

Η πανδημία του Covid-19 αποκάλυψε αρκετές ελλείψεις στον τομέα των μεθόδων κατάρτισης και εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ο  κατακερματισμός και η έλλειψη ομοιογένειας στην χρήση ψηφιακών εργαλείων…