Εργαλείο αυτογνωσίας (SAT)

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αποκτά ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή, στο σύστημα παραγωγής, μέχρι και στον κόσμο της μάθησης και της κατάρτισης.

Ο κλάδος έχει ήδη υιοθετήσει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα και απαιτεί νέα επαγγελματικά προφίλ ικανά να αλληλεπιδρούν με τα νέα συστήματα.

Με την απόκτηση ικανοτήτων ΤΝ, οι φοιτητές θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να επωφεληθούν από αυτές τις ευκαιρίες και να συμβάλουν στην ανάπτυξη τεχνολογιών ΤΝ.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει την εξατομικευμένη μάθηση, να παρέχει στους μαθητές συνεχείς αξιολογήσεις και ανατροφοδότηση και να εφαρμόζει μαθησιακές αναλύσεις για τη διαφοροποίηση της μαθησιακής διαδικασίας.

Ως εκπρόσωποι του κόσμου της ΕΕΚ θα θέλαμε πρώτα να σας προσφέρουμε ορισμένες προτάσεις που σχετίζονται με τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών που επιτρέπουν τον έλεγχο του επιπέδου ευαισθητοποίησης σε αυτά τα θέματα. Το εργαλείο αυτογνωσίας εμπλουτίζεται με πρακτικές περιπτώσεις εφαρμογής τεχνολογιών στη βιομηχανία και την εκπαίδευση.

Στη συνέχεια, εναπόκειται σε εσάς να επιλέξετε την καταλληλότερη εκπαιδευτική διαδρομή αυτοεκπαίδευσης σύμφωνα με τις προτεραιότητές σας.

ΕΠΑΥΞΗΜΈΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης

Αφού ολοκληρώσετε τουλάχιστον μία από τις ενότητες, αφιερώστε λίγο χρόνο για να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις σχετικά με την πλατφόρμα.