Τα παραδοτέα του έργου e-VET4AI

Το έργο e-VET4AI  στοχεύει στην έναρξη μιας διαδικασίας Ανοιχτής Καινοτομίας, στην οποία τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), θα είναι «ανοιχτά»…

Το έργο e-VET4AI

Η πανδημία του Covid-19 αποκάλυψε αρκετές ελλείψεις στον τομέα των μεθόδων κατάρτισης και εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ο  κατακερματισμός και η έλλειψη ομοιογένειας στην χρήση ψηφιακών εργαλείων…